Object structure

Journal or Publication Title:

Գավառի պետական համալսարան․ Գիտական հոդվածների ժողովածու = Сборник научных статей Гаварского государственного университета = Collection of Scientific Articles of Gavar State University

Date of publication:

2019

Number:

6

ISSN:

1829-4480

Official URL:


Additional Information:

Grigoryan Valeri, Hovhannisyan Marine, Григорян Валерий, Оганнисян Марине

Title:

Խոշոր եղջերավոր անասունների հիպոդերմատոզը և պայքարի ժամանակակից մոտեցումները

Other title:

Hypodermatosis of Cattle and Modern Approaches in the Organization of Control Measures ; Гиподерматоз крупного рогатого скота и современные подходы при организации мер борьбы

Creator:

Գրիգորյան, Վալերի ; Հովհաննիսյան, Մարինե

Subject:

Հիպոդերմատոզ ; Անասնաբուժություն ; Կենսաբանություն

Uncontrolled Keywords:

ենթամաշկային բոռեր ; պայքար ; կանխարգելում ; բուժում

Coverage:

113-119

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

hy

General note:

ժողովածուն նվիրված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և Գավառի պետական համալսարանի հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանին

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան