Object structure

Journal or Publication Title:

Գավառի պետական համալսարան․ Գիտական հոդվածների ժողովածու = Сборник научных статей Гаварского государственного университета = Collection of Scientific Articles of Gavar State University

Date of publication:

2019

Number:

6

ISSN:

1829-4480

Official URL:


Additional Information:

Stepanyan Lilit, Khachikyan Termine, Hambaryan Lusine, Степанян Лилит, Хачикян Термине, Гамбарян Лусине

Title:

Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի հիմնական գետերի և Հրազդան գետի ֆիտոպլանկտոնի որակական ցուցանիշների վերլուծություն

Other title:

Analysis of Qualitative Parameters of Phytoplankton of Hrazdan River and the MainRivers of Sevan Catchment Basin (Armenia) ; Анализ качественных показателей фитопланктона реки Раздан и основных притоков водосборного бассейна озера Севан (Армения)

Creator:

Ստեփանյան, Լիլիթ ; Խաչիկյան, Թերմինե ; Համբարյան, Լուսինե

Subject:

Սևանա լիճ ; Հրազդան գետ ; Կենսաբանություն

Uncontrolled Keywords:

Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետեր ; ֆիտոպլանկտոնի տեսակային կազմ ; հանդիպման հաճախականություն ; կենսաինդիկատոր տեսակներ

Coverage:

105-112

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

hy

General note:

ժողովածուն նվիրված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և Գավառի պետական համալսարանի հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանին

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան