Object structure

Journal or Publication Title:

Գավառի պետական համալսարան․ Գիտական հոդվածների ժողովածու = Сборник научных статей Гаварского государственного университета = Collection of Scientific Articles of Gavar State University

Date of publication:

2019

Number:

6

ISSN:

1829-4480

Official URL:


Additional Information:

Կուտուզյան Նելլի, Շեկյան Լավրենտի, Kutuzyan Nelli, Shekyan Lavrenti

Title:

Изгиб двух одинаковых балок на упругой шероховатой полосе линейно распределенной поперечной нагрузкой при наличии осевых сжимающих сил

Other title:

Առաձգական անհարթ շերտի վրա երկու միատեսակ հեծանի ծռումը գծային բաշխված կողային բեռով' առանցքային սեղմող ուժերի առկայությամբ ; Bending of two Identical Beams on an Elastic Rough Band by a Linearly Distributed Transverse Load in the Presence of Axial Compressive Forces

Creator:

Кутузян, Нелли ; Шекян, Лаврентий

Subject:

Теория упругости

Uncontrolled Keywords:

изгиб балок ; осевые силы ; контактное давление

Coverage:

29-38

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

ru

General note:

ժողովածուն նվիրված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և Գավառի պետական համալսարանի հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանին

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան