Object structure

Publication Details:

"ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ" հանդեսը հիմնադրվել է 1944թ.: Լույս է տեսնում տարին 4 անգամ:

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ = Доклады НАН РА = Reports NAS RA

Date of publication:

2023

Volume:

123

Number:

3-4

ISSN:

0321-1339

Official URL:


Additional Information:

Ստեփանյան Ա. Գ., Stepanyan А. G.

Title:

Совместное влияние ограничения акустических фононов и спин-орбитального взаимодействия на скорость потерь энергии горячими электронами в нанопроволоке

Other title:

Ձայնային ֆոնոնների սահմանափակվածության եւ սպին-ուղեծրային փոխազդեցության համատեղ ազդեցությունը նանոլարում տաք էլեկտրոնների էներգիական կորուստների արագության վրա ; Combined Influence of Acoustic Phonon Confinement and Spin-Orbit Interaction on the Energy Loss Rate of Hot Electrons in a Nanowire

Creator:

Степанян, А. Г.

Contributor(s):

Պատ․ խմբ.՝ Վ. Հ․ Համբարձումյան (1944-1959) ; Մ․ Մ․ Ջրբաշյան (1960-1965) ; Ա․ Գ․ Նազարով (1966-1983) ; Պատ․ խմբ․ տեղակալ՝ Վ․ Հ․ Ղազարյան (1983-1986) ; Պատ․ խմբ․՝ Դ․ Մ․ Սեդրակյան (1987-1999) ; Գլխավոր խմբ․՝ Ս․ Ա․ Համբարձումյան (2000-2004) ; Վ․ Ս․ Զաքարյան (2005-2018) ; Ռ․ Մ․ Մարտիրոսյան (2018-)

Subject:

Физика

Uncontrolled Keywords:

горячие электроны ; акустические фононы ; скорость потерь энергии ; спин-орбитальное взаимодействие

Coverage:

87-93

Abstract:

С учетом спин-орбитального взаимодействия и в рамках теории деформационного потенциала исследована скорость потерь энергии горячими электронами, рассеянными дилатационными акустическими фононами во внедренной в диэлектрическую среду цилиндрической нанопроволоке в присутствии внешнего электрического поля. Получены зависимости скорости потерь энергии от напряженности электрического поля, радиуса нанопроволоки и температуры электронов с учетом и без учета спин-орбитального взаимодействия. Показано, что учет спин-орбитального взаимодействия приводит к увеличению скорости потерь энергии электронами.
Դեֆորմացման պոտենցիալի տեսության շրջանակներում արտաքին էլեկտրական դաշտի առկայությամբ ուսումնասիրվել է դիէլեկտրական միջավայրում տեղակայված գլանաձև նանոլարում ընդարձակումային ձայնային ֆոնոնների վրա ցրված տաք էլեկտրոնների էներգիական կորուստների արագությունը։ Սպին-ուղեծրային փոխազդեցության հաշվառմամբ և անտեսմամբ ստացվել են էլեկտրոնների էներգիական կորուստների արագության կախումներն էլեկտրական դաշտի լարվածությունից, նանոլարի շառավղից և էլեկտրոնային ջերմաստիճանից: Ցույց է տրված, որ սպին-ուղեծրային փոխազդեցության հաշվառումը հանգեցնում է էլեկտրոնների էներգիական կորուստների արագության մեծացման:
Taking into account the spin-orbit interaction and within the framework of the theory of deformation potential, the energy loss rate of hot electrons scattered by dilatational acoustic phonons in a cylindrical nanowire embedded in a dielectric medium in the presence of an external electric field has been studied. The dependences of the energy loss rate on the electric field strength, nanowire radius, and electron temperature were obtained with and without taking into account the spin-orbit interaction. It is shown that the taking spin-orbit interaction into account leads to an increase in the energy loss rate.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Identifier:

click here to follow the link

Call number:

АЖ/144

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան