Object structure

Publication Details:

"ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ" հանդեսը հիմնադրվել է 1944թ.: Լույս է տեսնում տարին 4 անգամ:

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ = Доклады НАН РА = Reports NAS RA

Date of publication:

2023

Volume:

123

Number:

3-4

ISSN:

0321-1339

Official URL:


Additional Information:

Ղուկասյան Ա. Ա., Ghukasyan A. A.

Title:

Некоторые вопросы кинематики движения деформированного твердого тела по аналогии с кинематикой абсолютно твердого тела

Other title:

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի շարժման կինեմատիկայի որոշ հարցեր՝ բացարձակ պինդ մարմնի կինեմատիկայի անալոգիայով ; Some Questions of the Kinematics of Motion of a Deformed Rigid Bodyby Analogy with the Kinematics of an Absolutely Rigid Body

Creator:

Гукасян, А. А.

Contributor(s):

Պատ․ խմբ.՝ Վ. Հ․ Համբարձումյան (1944-1959) ; Մ․ Մ․ Ջրբաշյան (1960-1965) ; Ա․ Գ․ Նազարով (1966-1983) ; Պատ․ խմբ․ տեղակալ՝ Վ․ Հ․ Ղազարյան (1983-1986) ; Պատ․ խմբ․՝ Դ․ Մ․ Սեդրակյան (1987-1999) ; Գլխավոր խմբ․՝ Ս․ Ա․ Համբարձումյան (2000-2004) ; Վ․ Ս․ Զաքարյան (2005-2018) ; Ռ․ Մ․ Մարտիրոսյան (2018-)

Subject:

Механика

Uncontrolled Keywords:

деформированное твердое тело ; кинематика движения ; абсолютное твердое тело ; методы теоретической механики ; упругие перемещения ; матрица преобразования

Coverage:

21-32

Abstract:

Исследуется кинематика движения деформированного упругого тела по аналогии с кинематикой движения абсолютно твердого тела. Кинематика деформированного упругого тела представляется в рамках кинематики абсолютно твердого тела путем введения дополнительных величин, обусловленных упругостью тела. Дополнительные слагаемые являются малыми величинами, имеющими порядок вектора упругих перемещений точек. Примененные методы теоретической механики являются эффективными. Полученные результаты можно учитывать при моделировании движений механических систем, содержащих упругие элементы большой жесткости.
Հետազոտվում է դեֆորմացվող պինդ մարմնի շարժման կինեմատիկան բացարձակ պինդ մարմնի կինեմատիկայի անալոգիայով: Դեֆորմացվող պինդ մարմնի կինեմատիկան ներկայացվում է բացարձակ պինդ մարմնի կինեմատիկայի շրջանակներում՝ ավելացնելով լրացուցիչ անդամներ՝ պայմանավորված մարմնի առաձգականությամբ։ Լրացուցիչ գումարելիները փոքր մեծություններ են, որոնց կարգը համընկնում է կետերի առաձգական տեղափոխության վեկտորի մեծության հետ։ Տեսական մեխանիկայի մեթոդների կիրառումն արդյունավետ է, և ստացված արդյունքները կարելի է հաշվի առնել մեծ կոշտությամբ առաձգական էլեմենտներ պարունա-կող մեխանիկական համակարգերի շարժումների մոդելավորման դեպքում։
The kinematics of the motion of a deformed elastic body is studied by analogy with the kinematics of the motion of an absolutely rigid body. The kinematics of a deformed elastic body is represented within the framework of the kinematics of an absolute rigid body by introducing additional quantities due to the elasticity of the body. Additional terms are small quantities having the order of the vector of elastic displacements of points. The application of the methods of theoretical mechanics is effective and the results obtained can be taken into account when modeling the movements of mechanical systems containing elastic elements of high rigidity.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Identifier:

click here to follow the link

Call number:

АЖ/144

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան