Object structure

Journal or Publication Title:

«Իրանական մշակութային ժառանգությունը Հարավային Կովկասում» և «Հայաստան-Իրան հարաբերություններն շահերի համատեքստում»

Date of publication:

2023

Number:

3

ISSN:

2953-786X

Additional Information:

Vardanyan Zhanna

Title:

Իսրայելա-ադրբեջանական համագործակցության ազդեցությունը Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա

Other title:

The Impact of Israel-Azerbaijan Cooperation on Iran-Azerbaijan Relations

Remainder of title:

Աշխատաժողովների նյութեր, 22 դեկտեմբերի 2022 թ., 9 փետրվարի 2023 թ.

Creator:

Վարդանյան, Ժաննա

Corporate Creators:

«Օրբելի» վերլուծական կենտրոն

Subject:

Միջազգային հարաբերություններ ; Իրան ; Հայաստան ; Իսրայել ; Ադրբեջան

Coverage:

180-202

Abstract:

Since the collapse of the Soviet Union, the relations between newly independent Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran have remained contentious. One of the key factors contributing to this tension is the close military-political cooperation between Israel and Azerbaijan, which has raised concerns in Iran that Israel might use Azerbaijan's territory against it. These concerns have been further exacerbated after the 2020 Artsakh war, which marked a new phase in the relationship between Tel Aviv and Baku. Iran perceives the strengthening of Israel's presence in the region as an attempt to encircle Iran and sees Israel as one of the primary supporters of the so-called "Zangezur Corridor".

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Identifier:

click here to follow the link