Object structure

Journal or Publication Title:

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տարեգիրք = Komitas museum-institute yearbook

Date of publication:

2022

Volume:

Է

ISSN:

2953-7967

Additional Information:

Մարկո Մինա

Title:

Emotional Communication In Music Education And Performance

Other title:

Հուզական փոխհամագործակցությունը երաժշտական կրթության մեջ և կատարողական արվեստում

Creator:

Marco Mina

Contributor(s):

Պատ. խմբ.՝ Տաթևիկ Շախկուլյան

Subject:

Armenian music

Uncontrolled Keywords:

emotional communication ; music education ; performance field ; teaching strategies

Abstract:

In order to communicate emotions to listeners, performers use a number of musical parameters simultaneously. In accordance with the most recent publications in the didactic–performance field, and specifically by Juslin and Persson, we propose here the results of research on emotional expression in music, which can indeed be organised according to a theoretical framework that describes the communicative process. Traditional strategies for teaching expression (metaphors, aural modelling, felt emotion) are here subjected to careful analysis and we conclude that these strategies rarely provide informative feedback to the performer. Thus, a new approach to teaching expression is outlined and its effectiveness is evaluated with the aim of providing performers with the necessary tools to develop their own personal expression.
Ունկնդիրներին հույզեր հաղորդելու նպատակով կատարողներն օգտագործում են մի շարք երաժշտական պարամետրեր միաժամանակ։ Հաշվի առնելով դիդակտիկ–կատարողական ոլորտի վերջին հրապարակումները (Ջասլին և Պերսոն)` հոդվածում ներկայացնում ենք երաժշտության մեջ հուզական արտահայտչականության վերաբերյալ մեր հետազոտության արդյունքները, որոնք իսկապես կարող են ձևակերպվել ըստ այն տեսական շրջանակի, որը վերաբերում է հաղորդակցման՝ փոխհամագործակցության գործընթացին: Հոդվածում մանրակրկիտ վերլուծության են ենթարկվում դասավանդման ավանդական ռազմավարությունները (փոխաբերություններ, լսողական մոդելավորում, զգացմունքային հույզեր), ապա եզրակացնում ենք, որ այդ ռազմավարությունները հազվադեպ են տեղեկատվական հիմք տալիս կատարողին: Այսպիսով, դասավանդման արտահայտման նոր մոտեցում է ուրվագծվում, և դրա արդյունավետությունը գնահատվում է՝ նպատակ ունենալով կատարողներին տրամադրել անհրաժեշտ այնպիսի գործիքակազմ, որոնցով նրանք կզարգացնեն իրենց անձնական արտահայտումը:

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Կոմիտասի թանգարան-ին-տ. հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 179-190

Other physical description:

աղս․

General note:

Հատորում ընդգրկված հոդվածներն անդրադառնում են Կոմիտասի ստեղծագործություններին, դրանցում դրսևորվող հարմոնիկ համակարգին, գեղագիտությանը, երաժշտագետի միջավայրին, ինչպես նաև նաև հայ ժողովրդական երաժշտության որոշ ինքնատիպ դրսևորումներին, հայ կոմպոզիտորական արվեստին ու մանկավարժա–կատարողական արվեստին։ Հատորը հասցեագրված է երաժշտագետներին, երաժիշտ–կատարողներին, արվեստաբաններին, մշակութաբաններին, երաժշտության բնագավառի մանկավարժներին: