Object structure

Journal or Publication Title:

ՆՈՐ ԴԱՐ։ Քաղաքական-գրականական ամենօրեայ թերթ

Date of publication:

1900

Volume:

Տասնեւեօթերորդ տարի

Number:

Թիւ 77 (Ապրիլի 28, Ուրբաթ)

Additional Information:

click here to follow the link

Title:

ՆՈՐ ԴԱՐ, 1900, Տասնեւեօթերորդ տարի, Թիւ 77 (Ապրիլի 28, Ուրբաթ)

Remainder of title:

Քաղաքական-գրականական ամենօրեայ թերթ

Contributor(s):

Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Սպանդար Սպանդարեան

Subject:

Հասարակական քաղաքական կեանք ; Պարբերականներ ; Սոցիալ-տնտեսական կեանք ; տպ. "Ա․ Ա․ Միխելսօնի" ; տպ. "Մ․ Դ․ Ռօտինեանց և ընկ․" ; տպ. "Մ․ Դ․ Ռօտինեանց" ; տպ. "Լ․ Գ․ Կրամարէնկօյի" ; տպ. "Կաւկազ լրագրի գրասենեակի" ; տպ. "Կաւկազ" ; տպ. "Ա․ Մելիք-Շահնազարեանցի" ; տպ. "Ա․ Ի․ Պետրովի" ; տպ. "Վէրէիչև եւ Կամենմախէր" ; տպ. "Ար․ Քութաթելաձէ" ; տպ. "Տ․ Մ․ Ռոտինենացի" ; տպ. "Էպոխա" ; տպ. "Էլէքտրատպարան օր․ Ն․ Աղանեանի" ; Թպիլիսի ; Վրաստան ; Եւրոպա ; Թերթեր

Place of publishing:

Թիֆլիս

Publisher:

Տպարան Ա․ Մելիք-Շահնազարեանցի

Type:

Թերթ

Format:

pdf

Extent:

4 երես

Other physical description:

50 x 34 սմ., ապայ 48 x 34 սմ․, ապայ 60 x 44 սմ․

Language:

Բնագիրը՝ հայերէն

Rights holder:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Digitization:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Location of original object:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստանի գրադարան