Object structure

Journal or Publication Title:

ՏԱՐԱԶ: Գեղարւեստական - Գրական - Երգիծաբանական

Date of publication:

1907

Volume:

Տասնութերորդ տարի

Number:

Թիւ 2 (Փետրւար)

Additional Information:

click here to follow the link

Title:

ՏԱՐԱԶ․ ԳԵՂԱՓՆՋԻԿ, 1907, Տասնութերորդ տարի, Թիւ 2 (Փետրւար)

Contributor(s):

Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան

Subject:

Արուեստ, մշակոյթ ; Պարբերականներ ; Թերթեր ; Ընծայագիր ; տպ. "Արօր Տ․ Նազարեանցի" ; տպ. "Վրաց․ Հրատ․ Ընկ․" ; տպ. "Մնացական Մարտիրոսեանցի և Ընկ․" ; տպ. "Յովհաննէսի Մարտիրոսեանի" ; տպ. "Կ․ Մարտիրոսեանցի" ; տպ. "Վէրէիչև եւ Կամենմախէր" ; տպ. "Տաւարտկիլաձէ" ; տպ. "Հերմէս" ; տպ. "Էլէքտրատպարան օր․ Ն․ Աղանեանի" ; տպ. "Эсперанто" ; տպ. "Կուլտուրա" ; տպ. "Մամուլ" ; տպ. "Սլօվօ" ; տպ. "Հրատապ" ; Թպիլիսի ; Վրաստան ; Եւրոպա

Place of publishing:

Թիֆլիս

Digitisation sponsor:

Calouste Gulbenkian Foundation

Publisher:

Տպարան ՀԵՐՄԷՍ

Type:

Թերթ

Format:

pdf

Extent:

16 երես

Other physical description:

նկ., (ամսաթերթ, շաբաթաթերթ)

Language:

Բնագիրը՝ հայերէն

Rights holder:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Digitization:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Location of original object:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստանի գրադարան