Object structure

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

1966

Number:

7

Title:

К определению понятия «труд»

Other title:

«Աշխատանք» հասկացության սահմանման հարցի շուրջը:

Creator:

С. С. Товмасян

Subject:

Philosophy

Uncontrolled Keywords:

Թովմասյան Ս. Ս.

Coverage:

89-100

Abstract:

Ներկայումս տեղի ունեցող գիտա-տեխնիկական հեղափոխությունը, որը շարունակ լուրջ փոփոխություններ է մտցնում աշխատանքային պրոցեսի բնույթի և բովանդակության մեջ, վերջին տարիներս սրել է հետաքրքրությունր դեպի հասարակական աշխատանքի սոցիոլոգիական և ընդհանուր-փիլիսոփայական ասպեկտների քննությունր: Հոդվածում քննադատական վերլուծության են ենթարկված «աշխատանք» հասկացության սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր սահմանումը տալու մի քանի փորձեր, որոնք բնորոշ են ժաւմանակակից բուրժուական սոցիոլոգիայի համար:

Publisher:

ՀՍՍՀ ԳԱ

Date created:

1966-07-15

Type:

Статья

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան