Object structure

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

1966

Number:

7

Title:

Բոլշևիկների գործունեությունը Կովկասյան բանակի աոաջին համագումարում (1917 թ. ապրիլ-մայիս)

Other title:

Деятельность большевиков на Первом съезде Кавказской Армии.

Creator:

Հ. Ս. Մելիքյան

Subject:

History ; Political theory ; D History ; J Political Science

Uncontrolled Keywords:

Меликян Г. С.

Coverage:

77-88

Abstract:

Первый съезд Кавказской армии явился одним из важных событий в Закавказье в период подготовки Октябрьской Социалистической революции. До последнего времени этот съезд и, в частности, деятельность большевиков на съезде, не являлся предметом научного исследования. На съезде был рассмотрен ряд важных вопросов, касающихся, в частности, соотношений различных партий, их программ и тактики, после свержения самодержавия. Маленькая, но боевая группа армейских большевиков (Г. Н. Корганов, И. В. Малыгин, С. И. Кавтарадзе, М. С. Кедров, Н. М. Кузнецов, Г. Осепян, С. А. Богданов и др., более 20 делегатов) вела борьбу против соглашательского блока эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов, разоблачала позицию этого блока, противопоставляя ему революционную программу и тактику большевистской партии по всем коренным вопросам современности.

Publisher:

ՀՍՍՀ ԳԱ

Date created:

1966-07-15

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան