Object structure

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

1966

Number:

7

Title:

В. И. Ленин и большевистские организации Закавказья

Other title:

Վ. Ի. Լենինը և Անդրկովկասի բոլշևիկյան կազմակերպությունները:

Creator:

Г. Б. Гарибджанян

Subject:

History ; D History ; J Political Science ; JPP Political Parties

Uncontrolled Keywords:

Ղարիբջանյան Գ. Բ.

Coverage:

3-15

Abstract:

Անդրկովկասում հեղափոխական մարքսիստական գաղափարների տարածման, բոլշևիկյան կազմակերպությունների ստեղծման ու ամրապնդման ամբողջ պատմությունը անխզելիորեն կապված է Վ. Ի. Լենինի անվան և գործունեության հետ: Վ. Ի. Լենինի գլխավորությամբ Անդրկովկասյան բոլշևիկյան կազմակերպությունները, որպես լենինյան կուսակցության հավատարիմ ռւ մարտական տեղական ջոկատներ կազմակերպեցին ու ղեկավարեցին վրացի, ադրբեջանցի ու հայ աշխատավորության հեղափոխական ազատագրական պայքարը և երեք հեղափոխությունների բովով այն հասցրին կատարյալ հաղթանակի ադրբեջանական, հայկաւկան ու վրացական սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների ստեղծմանն ու զարգացմանը, ՍՍՀՄ ժողովուրդների մեծ ընտանիքում ապահովեցին նրանց վերածնունդը:

Publisher:

ՀՍՍՀ ԳԱ

Date created:

1966-07-15

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան