Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2022

Volume:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Арутюнян Лусине, Саркисян Рузанна, Мкртчян Алла, Акобян Лилит, Harutyunyan Lusine, Sargsyan Ruzanna, Mkrtchyan Alla, Hakobyan Lilit

Title:

Էքսպերիմենտալ դասավանդում. լեզուների իմացության գնահատման բաղադրիչային-կուտակային համակարգի ներդրումը ՀՊՏՀ օրինակով

Other title:

Экспериментальное обучение: внедрение компонентно-накопительной системы оценивания владения языками на примере АГЭУ ; Experimental Teaching: Introduction of the Componential-Cumulative Assessment System of Language Competence (based on the example of ASUE)

Creator:

Հարությունյան, Լուսինե ; Սարգսյան, Ռուզաննա ; Մկրտչյան, Ալլա ; Հակոբյան, Լիլիթ

Subject:

Դասավանդման մեթոդաբանություն

Uncontrolled Keywords:

լեզուների իմացություն ; լեզուների դասավանդում ; լեզուների իմացության գնահատման համակարգ ; էքսպերիմենտալ դասավանդում

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 156-174

Language:

hy

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։