Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2022

Volume:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Аветисян Самве, Арутюнян Гариб, Салназарян Гаяне, Аветисян Ашот, Арутюнян Мариам, Avetisyan Samvel, Harutyunyan Garib, Salnazaryan Gayane, Avetisyan Ashot, Harutyunyan Mariam

Title:

Շրջանաձև տնտեսության զարգացման համաշխարհային փորձը և Հայաստանում ներդրման նախադրյալները

Other title:

Мировой опыт развития циркулярной экономики и предпосылки внедрения в Армении ; Global Experience of Circular Economy Development and Prerequisites of Investment in Armenia

Creator:

Ավետիսյան, Սամվել ; Հարությունյան, Ղարիբ ; Սալնազարյան, Գայանե ; Ավետիսյան, Աշոտ ; Հարությունյան, Մարիամ

Subject:

Շրջակա միջավայր

Uncontrolled Keywords:

շրջանաձև տնտեսություն ; փակ շրջափուլ ; ռեսուրսախնայողություն ; թափոններ ; վերաօգտագործում ; շրջակա միջավայր

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 115-133

Language:

hy

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։