Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2022

Volume:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Степанян Лусине, Stepanyan Lusine

Title:

ԵԱՏՄ թվային տնտեսության ռազմավարության վերլուծությունը

Other title:

Анализ стратегии цифровой экономики ЕАЭС ; Anaiysis of the Strategy of the EEU Digital Economy

Creator:

Ստեփանյան, Լուսինե

Subject:

Միջազգային տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

ԵԱՏՄ ; թվային տնտեսություն ; էլեկտրոնային առևտուր ; ռազմավարություն ; թվային բիզնես

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 97-114

Language:

hy

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։