Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2022

Volume:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Тадевосян Зоя, Tadevosyan Zoya

Title:

Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման հիմնախնդիրները համաշխարհային տնտեսությունում

Other title:

Проблемы установления минимальной заработной платы в мировой экономике ; Issues of Setting the Minimum Wage in the Global Economy .

Creator:

Թադևոսյան, Զոյա

Subject:

Սոցիալական քաղաքականություն

Uncontrolled Keywords:

նվազագույն աշխատավարձ ; աշխատավարձի ազգային համակարգ ; կենսապահովման նվազագույն ; դրույքաչափ ; մեդիան աշխատավարձ ; արհմիություն ; պայմանագիր ; հավելավճար

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 73-96

Language:

hy

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։