Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2022

Volume:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Мкртчян Лилит, Mkrtchyan Lilit

Title:

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականացված խախտումների և դրանց վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը ՀՀ օրինակով

Other title:

Анализ нарушений со стороны органов местного самоуправления и факторов, влияющих на них, на примере РА ; Analysis of the Violations Committed by Local Self-Government Bodies and the Factors Affecting Them by the Example of the RA

Creator:

Մկրտչյան, Լիլիթ

Subject:

Տարածքային զարգացում

Uncontrolled Keywords:

իրավական և մասնագիտական հսկողություն ; ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաներ ; հավելաճի տեմպ ; գծային ռեգրեսիոն մոդել ; տեղական ինքնակառավարում

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 62-72

Language:

hy

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։