Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2022

Volume:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Տոնիկյան Մարտին, Tonikyan Martin

Title:

Микроэкономические детерминанты неработающих кредитов в банковской системе РА

Other title:

ՀՀ բանկային համակարգում ակտիվների որակի միկրոտնտեսական կարգավորումը ; Microprudential Regulation of the Quality of Assets in the RA Banking System

Creator:

Тоникян, Мартин

Subject:

Финансы

Uncontrolled Keywords:

качество активов ; NPL ; ROA ; микропруденциальное регулирование

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 30-40

Language:

ru

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։