Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2022

Volume:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Карапетян Лусине, Петросян Арсен, Варданян Татевик, Микаелян Тигран, Акопян Гагик, Karapetyan Lusine, Petrosyan Arsen, Vardanyan Tatevik, Mikayelyan Tigran, Hakobyan Gagik

Title:

Ապահովագրության շրջանակներում դեղերի փոխհատուցման հիմնական սխեմաների համեմատական վերլուծություն

Other title:

Сравнительный анализ основных схем возмещения лекарств в страховании ; Comparative Analysis of the Main Drug Reimbursement Schemes in Insurance

Creator:

Կարապետյան, Լուսինե ; Պետրոսյան, Արսեն ; Վարդանյան, Տաթևիկ ; Միքայելյան, Տիգրան ; Հակոբյան, Գագիկ

Subject:

Ֆինանսներ

Uncontrolled Keywords:

դեղապահովագրություն ; դեղորայքի փոխհատուցում ; գնային քաղաքականություն ; դրույքաչափեր ; ռեֆերենտ գներ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 9-29

Language:

hy

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։