Object structure

Journal or Publication Title:

ԹԱՏՐՈՆ

Date of publication:

1877

Volume:

Երրորդ տարի

Number:

Թիւ 244 ( Ապրիլ 2, Շաբաթ)

Additional Information:

click here to follow the link

Title:

ԹԱՏՐՈՆ, Երրորդ տարի, 1877, Թիւ 244 ( Ապրիլ 2, Շաբաթ)

Contributor(s):

Տէր խմբագիր Յ․ Յ․ Պարոնեան

Subject:

Արուեստ, մշակոյթ ; Պարբերականներ ; Թերթեր ; տպ. "Ե․ Մ․ Տնտեսեան" ; տպ. "Յ. Գավաֆեան եւ Ընկ., Յ. Պարոնեան" ; տպ. "Յ. Գավաֆեան" ; տպ. "Յովհաննու Միւհէնտիսեան" ; տպ. "Թադէոսի Տիվիթճեան" ; տպ. "Յ. Գ. Թօզլեանց" ; տպ. "Արամեան" ; տպ. "Ս. Միքայէլեան" ; տպ. "Յարութիւն Պարոնեան" ; Իսթամպուլ ; Թուրքիա ; Եւրոպա

Place of publishing:

Կ. Պօլիս

Digitisation sponsor:

Calouste Gulbenkian Foundation

Publisher:

Տպագրութիւն Ս. Միքայէլեան

Type:

Թերթ

Format:

pdf

Extent:

(1-256), 4 երես

Other physical description:

40 x 27․5 սմ. ; շաբաթը երկու անգամ, ապայ ամենօրեայ, ապայ շաբաթը երեք անգամ, ապայ շաբաթական

Language:

Բնագիրը՝ հայերէն ; հայատառ թրքերէն

Rights holder:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Digitization:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Location of original object:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստանի գրադարան