Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ և ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Date of publication:

2006

Volume:

vol. 59

Number:

№ 2

ISSN:

0002-306X

Title:

Генетический алгоритм принятия решения с использованием понятия близости особей

Other title:

Որոշումների ընդունման գենետիկ ալգորիթմ առանձնյակների մոտիկության հասկացության օգտագործմամբ; Genetic algorithm of decision making using conception of species relations

Creator:

А. А. Терзян ; Г. С. Сукиасян ; Г. Г. Саркисян

Subject:

Technology

Uncontrolled Keywords:

Թերզյան Հ. Ա. ; Սուքիասյան Հ. Ս. ; Սարգսյան Գ. Գ. ; Terzyan H. A. ; Sukiasyan H. S. ; Sargsyan G. G. ; генетические алгоритмы ; оптимизационные задачи ; алгоритмы принятия решения

Coverage:

399-405

Abstract:

Развит генетический алгоритм принятия решения на основе предложенного понятия близости особей. Исследованы случаи, когда скрещивание близких родственников желательно и когда нежелательно. На примере решения задачи оптимального проектирования синхронного явнополюсного генератора показана эффективность развитого подхода. Առաջարկված առանձնյակների մոտիկության հասկացության հիման վրա կատարված է գենետիկ ալգորիթմների զարգացում: Հետազոտվել են մերձավոր ազգականների խաչասերման ցանկալի և ոչ ցանկալի դեպքեր: Հայտնաբևեռ սինքրոն գեներատորի օպտիմալ նախագծման խնդիրների լուծման օրինակի վրա ցույց է տրվել զարգացված մոտեցման արդյունավետությունը: A genetic algorithm of decision making based on proposed conception of species relations is developed. The cases when close relative intersection is desirable and when it is not desirable are studied. Based on the example of decision making in optimum synchronous explicit-pole generator designing the effectiveness of the developed approach is shown.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2006-07-20

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան