Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ և ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Date of publication:

2005

Volume:

vol. 58

Number:

№ 3

ISSN:

0002-306X

Title:

Օդային ռեգեներատորով գազատուրբինային տեղակայանքի փոփոխական ջերմային ռեժիմի հաշվարկը

Other title:

Расчет переменного теплового режима газотурбинной установки с воздушным регенератором; Variable heat regime calculation of gas-turbine unit with air regenerator

Creator:

Ո. Զ. Մարուխյան ; Ռ. Ե. Շամամյան

Subject:

Technology

Uncontrolled Keywords:

Марухян В. З. ; Шамамян Р. Е. ; Marukhyan V. Z. ; Shamamyan R. Y. ; ջերմաֆիկացում ; տուրբոագրեգատ ; գազային տուրբին ; կոմպրեսոր ; օդային ռեգեներատոր

Coverage:

490-493

Abstract:

Մշակված է օդային ռեգեներատորով գազատուրբինային տեղակայանքի փոփոխական ջերմային ռեժիմի հաշվարկի մեթոդ: Որոշված է օդային ռեգեներատորի հզորությունը` կախված տեղակայանքի ջերմային բեռնվածության մեծությունից: Разработан метод расчета переменного теплового режима газотурбинной установки с воздушным регенератором. Определена мощность воздушного регенератора в зависимости от величины тепловой нагрузки газотурбинной установки. The variable heat regime calculation method of gas-turbine unit with air regenerator has been investigated. The power of air regenerator depending on the value of heat loading of gasturbine unit has been defined.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2005-12-20

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան