Object structure

Publication Details:

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի պաշտօնական ամսագիր «Էջմիածին» կրօնական եւ հայագիտական հանդէսն «Արարատ» ամսագրի (1868—1919 թթ.) աւանդոյթների անմիջական ժառանգորդն ու շարունակողն է: Լոյս է տեսնում 1944 թուականից Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գէորգ Զ. Չորէքչեանի յառաջաձեռնութեամբ: Զուտ գիտական նիւթերից բացի՝ ամսագրում համառօտ անդրադարձ կայ Մայր Աթոռի միաբանութեան, ներքին ինչպէս եւ Սփիւռքի թեմերի եկեղեցական կեանքին, տպագրւում են Հայոց հայրապետների կոնդակները, շրջաբերականները, քարոզներն ու ճառերը:

Journal or Publication Title:

Էջմիածին։ Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի

Date of publication:

2022

Volume:

ՀԹ

Number:

Գ

ISSN:

1829–4243

Additional Information:

Фишенкчян Ани, Fishenkjian Ani

Title:

Ճարապլուսի հայ համայնքի պատմութիւնը

Other title:

История армянской общины Джараблуоса ; History of the Armenian community in Jarablous

Creator:

Ֆիշենկճեան, Անի

Contributor(s):

Խմբ.՝ Առաքել Առաքելյան (1944-1948) ; Լևոն Կիսիբեկյան (1948-1950) ; Աշոտ Աբրահամյան (1950-1955) ; Առաքել Առաքելյան (1955-1956) ; Արթուն Հատիտյան (1956-1982) ; Պարգեւ Շահբազյան (1983-1984) ; Երվանդ Մելքոնյան (1985-1993) ; Տ. Ասողիկ եպս. Արիստակեսյան (1994-1996) ; Տ. Բագրատ աբղ. Գալստյան (1996-1998) ; Մարիամ Վարդանյան (պաշտոնակատար) (1998-1999) ; Տ. Արշակ աբղ. Խաչատրյան (պաշտոնակատար) (1999) ; Անդրանիկ Զեյթունյան (2000-2001) ; Արշակ Մադոյեան (2009-2015) ; Արսէն Բոբոխեան (2015-2017) ; Տ. Անդրէաս աբղ. Եզեկեան (պաշտոնակատար) (2017-2018) ; Գէորգ Մադոյեան (2018-)

Subject:

Պատմաբանասիրութիւն

Uncontrolled Keywords:

Ճարապլուս ; Հայ աւետարանական եկեղեցի ; Հայ կաթողիկէ եկեղեցի ; հայ համայնք

Coverage:

113-126

Abstract:

Армянская община Джараблуоса в Сирии представила мозаику армянских иммигрантов, переживших Геноцид. Большинство из них мигрировало, особенно из Пережика, Урфы, Айнтапа, Эйнеша, исторического Нисипина и Джибина. Благодаря совместной работе трех деноминаций общины (Апостольской, Католической и Евангелической) Джараблуос стал армянской общиной, которая за свою почти пятидесятилетнюю историю внесла свой вклад в экономическое и культурное развитие как самой общины, так и всего города. Своими церквями и образовательными учреждениями община способствовала делу сохранения армянской идентичности и боролась против широко распространенного турецкого языка.
The Armenian community of Jarablous in Syria presented a mosaic of Armenian immigrants who survived the genocide. Most of them migrated, especially from Perejik, Urfa, Ayntap, Einesh, historical Nisipin and Jibin. Thanks to the collaboration of three denominations of the community — Apostolic, Catholic and Evangelical, Jarablous became the Armenian community, where during its nearly fifty-year history, it contributed to the economic and cultural development of both the community and the entire city of Jarablous. The community, with its churches and schools, supported the preservation of the Armenian identity and fought against the widespread use of the Turkish language.

Place of publishing:

Ս. Էջմիածին

Publisher:

Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

hy

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան