Object structure

Publication Details:

«Մշակ»-ը եղել է կովկասահայ լիբերալ-բուրժուական հոսանքի կարևոր օրգան։ Այդ հոսանքի գաղափարախոսն էր Գրիգոր Արծրունին (1845-1892թթ.)։ Նա է հիմնել և խմբագրել (1872-1892թթ.) «Մշակ» լրագիրը, որի անունով «մշակականներ» էին կոչվում հիշված հոսանքին պատկանողները։ «Մշակ»-ին աշխատակցել են Մելիքզադեն (Րաֆֆի), Գ. Չմշկյանը, Ա. Արասխանյանը, Գ. Սունդուկյանը, Սպ. Սպանդարյանը (Յունուս) , Հ. Աբելյանը, Պ. Պռոշյանը, Ա. Ծատուրյանը, Ա. Արփիարյանը (Հայկակ), Սյուլուկը (Ռ. Պատկանյան), Փ. Վարդանյանը, Մ. Միանսարյանը, Ս. Արծրունին, Գ. Բաշինջաղյանը, Շիրվանզադեն, Լեոն, Ստ. Մալխասյանը, Վ. Փափազյանը, Ն. Բյուզանդը և այլոք:

Journal or Publication Title:

Մշակ։ Գրականական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ

Date of publication:

1881

Volume:

Տասներորդ տարի

Number:

171 (Սեպտեմբերի 16 (28)

Title:

«Մշակի» մեջ տպվող Կըռօյի եւ Ասիացու Ֆելիետոնները

Creator:

Կըռօ

Contributor(s):

Խմբ.-հրատարակիչ՝ Գրիգոր Արծրունի

Subject:

Ֆելիետօն ; Մշակ մատենագիտութիւն

Table of contents:

Հրեաների հալածանքի շաժառիթները։
Երկնքում հայտնված գիսավոր աստղը:
Հայոց հարցը` ըստ Կ.Պոլսում Անգլիայի նորանշնակ դեսպանի:
Հայոց հարցի արծարծումը Վիեննայի «Journal d՚ Orient» լրագրի էջերում:
Մի դերվիշի առակը:
Ավստրիայի Ֆրանց Հովսեփ և Գերմանիայի Վիլհելմ կայսրերի փոխադարձ համբույրների վիճակագրությունը։

Place of publishing:

Թիֆլիս

Publisher:

Тип. Главнаго Управленiя НамҌстника Кавказскаго

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 1-2

Other physical description:

53 x 35 սմ.

Language:

հայերեն