Object structure

Publication Details:

«Մշակ»-ը եղել է կովկասահայ լիբերալ-բուրժուական հոսանքի կարևոր օրգան։ Այդ հոսանքի գաղափարախոսն էր Գրիգոր Արծրունին (1845-1892թթ.)։ Նա է հիմնել և խմբագրել (1872-1892թթ.) «Մշակ» լրագիրը, որի անունով «մշակականներ» էին կոչվում հիշված հոսանքին պատկանողները։ «Մշակ»-ին աշխատակցել են Մելիքզադեն (Րաֆֆի), Գ. Չմշկյանը, Ա. Արասխանյանը, Գ. Սունդուկյանը, Սպ. Սպանդարյանը (Յունուս) , Հ. Աբելյանը, Պ. Պռոշյանը, Ա. Ծատուրյանը, Ա. Արփիարյանը (Հայկակ), Սյուլուկը (Ռ. Պատկանյան), Փ. Վարդանյանը, Մ. Միանսարյանը, Ս. Արծրունին, Գ. Բաշինջաղյանը, Շիրվանզադեն, Լեոն, Ստ. Մալխասյանը, Վ. Փափազյանը, Ն. Բյուզանդը և այլոք:

Journal or Publication Title:

Մշակ։ Գրականական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ

Date of publication:

1881

Volume:

Տասներորդ տարի

Number:

146 (Օգոստոսի 8 (20)

Title:

«Մշակի» հաջորդ համարի փոփոխության մասին

Contributor(s):

Խմբ.-հրատարակիչ՝ Գրիգոր Արծրունի

Subject:

Ներքին տեսութիւն ; Ներքին լուրեր ; Մշակ մատենագիտութիւն

Table of contents:

Ախալցխայում Ադամյանցի, Սաֆրազյանի և օրիորդ Վարդանույշի բեմադրած ներկայացումների հաջողությունը:
Ախալցխայում կոնսիստորիայի անդամ Վանցյանի հաշիվները վերաքննելու համար ժողովրդի միջից հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու որոշումը:
Թիֆլիսում «Փորձ» ամսագրի հրատարակությունը դադարեցնելու մասին:
Կ. Պոլսից գրված Գր. Նիկողոսյանի հոդվածների մեծ տպավորությունը Ս. Պետերբուրգում: Հրեաների մի պատգամավորության ընդունելությունը Խարկովում` կոմս Կուտաիսովի մոտ:
Վ. Մոդեստովի խմբագրությամբ Ս. Պետերբուրգում հրատարակված «Русскiй Курьерь» լրագրի առաջին համարի մասին:

Place of publishing:

Թիֆլիս

Publisher:

Тип. Главнаго Управленiя НамҌстника Кавказскаго

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 2

Other physical description:

53 x 35 սմ.

Language:

հայերեն