Object structure

Publication Details:

«Մշակ»-ը եղել է կովկասահայ լիբերալ-բուրժուական հոսանքի կարևոր օրգան։ Այդ հոսանքի գաղափարախոսն էր Գրիգոր Արծրունին (1845-1892թթ.)։ Նա է հիմնել և խմբագրել (1872-1892թթ.) «Մշակ» լրագիրը, որի անունով «մշակականներ» էին կոչվում հիշված հոսանքին պատկանողները։ «Մշակ»-ին աշխատակցել են Մելիքզադեն (Րաֆֆի), Գ. Չմշկյանը, Ա. Արասխանյանը, Գ. Սունդուկյանը, Սպ. Սպանդարյանը (Յունուս) , Հ. Աբելյանը, Պ. Պռոշյանը, Ա. Ծատուրյանը, Ա. Արփիարյանը (Հայկակ), Սյուլուկը (Ռ. Պատկանյան), Փ. Վարդանյանը, Մ. Միանսարյանը, Ս. Արծրունին, Գ. Բաշինջաղյանը, Շիրվանզադեն, Լեոն, Ստ. Մալխասյանը, Վ. Փափազյանը, Ն. Բյուզանդը և այլոք:

Journal or Publication Title:

Մշակ։ Գրականական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ

Date of publication:

1881

Volume:

Տասներորդ տարի

Number:

144 (Օգոստոսի 6 (18)

Title:

Մոսկվայից «Մշակին» ուղարկված «Հայերի տնտեսական վիճակը Թուրքիայում» գրքի վաճառքի հաշվետվությունը

Contributor(s):

Խմբ.-հրատարակիչ՝ Գրիգոր Արծրունի

Subject:

Ներքին տեսութիւն ; Ներքին լուրեր ; Մշակ մատենագիտութիւն

Table of contents:

Խարկովի ռեալական դպրոցների մեջ փոփոխություններ կատարելու մտահղացումը։
Ղզլար ժամանած Գևորգ արքեպիսկոպոս Վեհապետյանի ժլատության մասին։
Մոզդոկի հայ բնակչության առօրյան և հոգսերը։
Ռուսաստանը երեք մասի բաժանելու վերաբերյալ արտակարգ միջոցների հարցով զբաղվող հանձնաժողովի կայացրած որոշումը։
Ստաս-սեկրետար Գիրսին Կ. Պոլսում Ռուսաստանի դեսպան նշանակելու մասին։

Place of publishing:

Թիֆլիս

Publisher:

Тип. Главнаго Управленiя НамҌстника Кавказскаго

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 2

Other physical description:

53 x 35 սմ.

Language:

հայերեն