Object structure

Publication Details:

«Մշակ»-ը եղել է կովկասահայ լիբերալ-բուրժուական հոսանքի կարևոր օրգան։ Այդ հոսանքի գաղափարախոսն էր Գրիգոր Արծրունին (1845-1892թթ.)։ Նա է հիմնել և խմբագրել (1872-1892թթ.) «Մշակ» լրագիրը, որի անունով «մշակականներ» էին կոչվում հիշված հոսանքին պատկանողները։ «Մշակ»-ին աշխատակցել են Մելիքզադեն (Րաֆֆի), Գ. Չմշկյանը, Ա. Արասխանյանը, Գ. Սունդուկյանը, Սպ. Սպանդարյանը (Յունուս) , Հ. Աբելյանը, Պ. Պռոշյանը, Ա. Ծատուրյանը, Ա. Արփիարյանը (Հայկակ), Սյուլուկը (Ռ. Պատկանյան), Փ. Վարդանյանը, Մ. Միանսարյանը, Ս. Արծրունին, Գ. Բաշինջաղյանը, Շիրվանզադեն, Լեոն, Ստ. Մալխասյանը, Վ. Փափազյանը, Ն. Բյուզանդը և այլոք:

Journal or Publication Title:

Մշակ։ Գրականական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ

Date of publication:

1881

Volume:

Տասներորդ տարի

Number:

157 (Օգոստոսի 25 (Սեպտեմբերի 6)

Title:

Երկրագնդի վրա բնակվող մարդկանց լեզուների և բարբառների վիճակագրությունը

Contributor(s):

Խմբ.-հրատարակիչ՝ Գրիգոր Արծրունի

Subject:

Խառն լուրեր ; Մշակ մատենագիտութիւն

Table of contents:

Բժշկվելու համար հանքային ջրեր գնելը չթույլատրելու պատճառով Բուխարեստում գեներալ Կորնեսկոյի դեմ կնոջ հարուցած դատական գործը։
Մադրասում օրիորդ Պոգտոնին մետեորոլոգիական թղթակից նշանակելու մասին։
Մամուլի տարբեր օրգաններում տպված հայագետ Զախաու պրոֆեսորի` հայերենին նվիրված հոդվածի մասին։
Սանդվիչյան կղզիների թագավոր Կալակուայի` որպես խմբագիր աշխատելու մասին։

Place of publishing:

Թիֆլիս

Publisher:

Тип. Главнаго Управленiя НамҌстника Кавказскаго

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 3

Other physical description:

53 x 35 սմ.

Language:

հայերեն