Object structure

Publication Details:

«Մշակ»-ը եղել է կովկասահայ լիբերալ-բուրժուական հոսանքի կարևոր օրգան։ Այդ հոսանքի գաղափարախոսն էր Գրիգոր Արծրունին (1845-1892թթ.)։ Նա է հիմնել և խմբագրել (1872-1892թթ.) «Մշակ» լրագիրը, որի անունով «մշակականներ» էին կոչվում հիշված հոսանքին պատկանողները։ «Մշակ»-ին աշխատակցել են Մելիքզադեն (Րաֆֆի), Գ. Չմշկյանը, Ա. Արասխանյանը, Գ. Սունդուկյանը, Սպ. Սպանդարյանը (Յունուս) , Հ. Աբելյանը, Պ. Պռոշյանը, Ա. Ծատուրյանը, Ա. Արփիարյանը (Հայկակ), Սյուլուկը (Ռ. Պատկանյան), Փ. Վարդանյանը, Մ. Միանսարյանը, Ս. Արծրունին, Գ. Բաշինջաղյանը, Շիրվանզադեն, Լեոն, Ստ. Մալխասյանը, Վ. Փափազյանը, Ն. Բյուզանդը և այլոք:

Journal or Publication Title:

Մշակ։ Գրականական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ

Date of publication:

1881

Volume:

Տասներորդ տարի

Number:

157 (Օգոստոսի 25 (Սեպտեմբերի 6)

Title:

Վիեննայի «Journal d՚ Orient» լրագրին բաժանորդագրվելու համար Երևանից գումար փոխանցած անձանց ցուցակը

Contributor(s):

Խմբ.-հրատարակիչ՝ Գրիգոր Արծրունի

Subject:

Ներքին տեսութիւն ; Ներքին լուրեր ; Մշակ մատենագիտութիւն

Table of contents:

Երևանի Պտղնի գյուղի գյուղապետ Մելիք-Ղարագյոզյանցի ապօրինի գործունեությունը։
Հայաստանի չքավորների օգտին Բաքվից Սամվել Սերգեյանցի փոխանցած գումարը։
Կ. Պոլսի «Միացյալ» ընկերության օգտին Աստրախանից գումար փոխանցած անձանց ցուցակը։
Սղնախում մի 107-ամյա ծեր կնոջ մահանալու մասին։
Օգոստոսի 1-ից Թիֆլիսից Սղնախում ստացվող փոստի օրերի մեջ կատարված փոփոխության մասին։

Place of publishing:

Թիֆլիս

Publisher:

Тип. Главнаго Управленiя НамҌстника Кавказскаго

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 2-3

Other physical description:

53 x 35 սմ.

Language:

հայերեն