Object structure

Publication Details:

«Մշակ»-ը եղել է կովկասահայ լիբերալ-բուրժուական հոսանքի կարևոր օրգան։ Այդ հոսանքի գաղափարախոսն էր Գրիգոր Արծրունին (1845-1892թթ.)։ Նա է հիմնել և խմբագրել (1872-1892թթ.) «Մշակ» լրագիրը, որի անունով «մշակականներ» էին կոչվում հիշված հոսանքին պատկանողները։ «Մշակ»-ին աշխատակցել են Մելիքզադեն (Րաֆֆի), Գ. Չմշկյանը, Ա. Արասխանյանը, Գ. Սունդուկյանը, Սպ. Սպանդարյանը (Յունուս) , Հ. Աբելյանը, Պ. Պռոշյանը, Ա. Ծատուրյանը, Ա. Արփիարյանը (Հայկակ), Սյուլուկը (Ռ. Պատկանյան), Փ. Վարդանյանը, Մ. Միանսարյանը, Ս. Արծրունին, Գ. Բաշինջաղյանը, Շիրվանզադեն, Լեոն, Ստ. Մալխասյանը, Վ. Փափազյանը, Ն. Բյուզանդը և այլոք:

Journal or Publication Title:

Մշակ։ Գրականական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ

Date of publication:

1881

Volume:

Տասներորդ տարի

Number:

155 (Օգոստոսի 21 (Սեպտեմբերի 2)

Title:

Արտասահմանում ուսումն ավարատած ռուսահպատակ բժիշկներին տրված թույլտվությունը` Ռուսաստանում պրակտիկա անցնելու համար

Contributor(s):

Խմբ.-հրատարակիչ՝ Գրիգոր Արծրունի

Subject:

Ներքին տեսութիւն ; Ներքին լուրեր ; Մշակ մատենագիտութիւն

Table of contents:

Բեռլինում Գրիգորի դը Վոլլանի «Ինճ է հարկավոր» գրքի հրատարակության մասին։
Թիֆլիսի ռեալական ուսումնարանի աշակերտների հրատարակած Լոտոյի վաճառքի պայմանները։
Լայպցիգում հրատարակված «Նամակներ Ռուսաստանի ներկա դրության մասին» գրքի հեղինակ գեներալ Ֆադեևի ինքնության մասին։
Ղարսի, Բաթումի և Սուխումի վարչություններում բնակության վայրերի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկությունների հավաքագրման մասին։
Ղարսի նահանգում բնակվելու համար Ալեքսանդրապոլի անհող գյուղացիների խնդրանքը կառավարությանը, նաև նրանց ֆինանասավորելու ծրագիրը։
«Journal d՚ Orient» լրագրի համար Անտոն Քագարեանցի փոխանցած գումարը։
«Journal d՚ Orient» լրագրի օգտին գումար փոխանցած անձանց ցուցակը:
Ռուսաստանում բնակվող օտարազգի կոլոնիստներին տրված որոշ արտոնությունները վերացնելու մասին։
Ռուսաստանում 1882թ. ընդհանուր եկեղեցական ժողով անցկացնելու որոշումը։
Ս. Թագվորյանի «Փորձ լեզվագիտական դրության» գրքույկի հրատարակությունը Թիֆլիսում։
Սեպտեմբերին կայանալիք Թիֆլիսի հնագիտական ժողովին Բեռլինի նշանավոր հնագետ պրոֆեսոր Վիրխովի մասնակցության մասին։


Place of publishing:

Թիֆլիս

Publisher:

Тип. Главнаго Управленiя НамҌстника Кавказскаго

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 2-3

Other physical description:

53 x 35 սմ.

Language:

հայերեն