Object structure

Publication Details:

«Մշակ»-ը եղել է կովկասահայ լիբերալ-բուրժուական հոսանքի կարևոր օրգան։ Այդ հոսանքի գաղափարախոսն էր Գրիգոր Արծրունին (1845-1892թթ.)։ Նա է հիմնել և խմբագրել (1872-1892թթ.) «Մշակ» լրագիրը, որի անունով «մշակականներ» էին կոչվում հիշված հոսանքին պատկանողները։ «Մշակ»-ին աշխատակցել են Մելիքզադեն (Րաֆֆի), Գ. Չմշկյանը, Ա. Արասխանյանը, Գ. Սունդուկյանը, Սպ. Սպանդարյանը (Յունուս) , Հ. Աբելյանը, Պ. Պռոշյանը, Ա. Ծատուրյանը, Ա. Արփիարյանը (Հայկակ), Սյուլուկը (Ռ. Պատկանյան), Փ. Վարդանյանը, Մ. Միանսարյանը, Ս. Արծրունին, Գ. Բաշինջաղյանը, Շիրվանզադեն, Լեոն, Ստ. Մալխասյանը, Վ. Փափազյանը, Ն. Բյուզանդը և այլոք:

Journal or Publication Title:

Մշակ։ Գրականական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ

Date of publication:

1881

Volume:

Տասներորդ տարի

Number:

239 (Դեկտեմբեր 23)

Title:

Փարոս Հայաստանի» լրագրի վերջին համարում Մ. Նալբանդյանի վերաբերյալ գրված Զարմայր Մսերյանցի հոդվածը Ախալքալաքում զայրույթ առաջացնելու մասին

Contributor(s):

Խմբ.-հրատարակիչ՝ Գրիգոր Արծրունի

Subject:

Ներքին տեսութիւն ; Ներքին լուրեր ; Մշակ մատենագիտութիւն

Table of contents:

Ալեքսանդրապոլի քաղաքային դեպուտատների ընտրության անհաջող ավարտը։
«Առողջապահական թերթ» լրագրի երրորդ տետրակի հրատարակության մասին։
Աստրախանում «Չքավոր երիտասարդության մասին հոգաբարձություն» ընկերության անդամների ժողովի ընդհանուր դրույթները։
Թուրքիան մասերի բաժանելու գործում եվրոպական երկրների ունեցած շահերը։
Մ. Փորթուգալյանի ժամանումը Վան։
Մուղնու եկեղեցու խիստ վնասված լինելու մասին։
«Journal d՚ Orient» լրագրի բաժանորդագրության համար Աստրախանից Հովհաննես Ավագովի և Թիֆլիսից Փիրումյանցի փոխանցած գումարները։

Place of publishing:

Թիֆլիս

Publisher:

Тип. Главнаго Управленiя НамҌстника Кавказскаго

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 2

Other physical description:

53 x 35 սմ.

Language:

հայերեն