Object structure

Publication Details:

2019թ.-ից խմբագրությունը գտնվում է Ստեփանակերտում, տպագրվում է Երևանում:

Journal or Publication Title:

Դպրատուն: Գիտական հոդվածների ժողովածու=Дпратун: Сборник научных статей=Dpratun: Collection of scientific articles

Date of publication:

2017

Volume:

1 (5)

ISSN:

2579-2733

Additional Information:

Деврикян Вардан, Devrikyan Vardan

Title:

Տյառնընդառաջի պատկերագրությունը և գանձարանային կանոնը

Other title:

Иконография праздника Сретения и каноны церковного песнопения ; The Iconography Candlemas Day and the Canons of Sacral Songs

Creator:

Դևրիկյան, Վարդան

Corporate Creators:

«Գրիգոր Նարեկացի» պետական հավատարմագրված համալսարան

Subject:

Հայոց եկեղեցի ; Ծիսակատարություններ

Uncontrolled Keywords:

Տյառնընդառաջի տոն ; Երուսաղեմի տաճար ; Սիմեոն ծերունի ; Աննա մարգարեուհի ; տատրակ ; Եսայի մարգարե ; պատկերագրություն ; Գրիգոր Տաթևացի

Abstract:

Հոդվածը նվիրված է քառասնօրյա մանուկ Հիսուսին Երուսաղեմի տաճար բերելու ավետարանական պատմության եկեղեցական տոնին՝ Տյառնընդառաջին վերաբերվող հոգևոր երգերի վերլուծությանը: Հիշյալ հոգևոր երգերը զուգահեռի մեջ են դիտվում Տյառնընդառաջի թեմայով նկարների պատկերագրության հետ: Ցույց է տրվում, թե Տյառնընդառաջի տոնի ժողովրդական հավատալիքները և հատկապես տոնի նախորդ օրը երեկոյան խա- րույկ վառելը ինչպես է արտահայտվել այս տոնին նվիրված հոգևոր երգերի և նկարների պատկերագրության մեջ:
Статья посвящена анализу духовных песен, созданных по случаю церковного праздника Сретения Господня. Праздник связан с евангельской историей о представлении сорокодневного младенца Иисуса в Иерусалимском храме. Упомянутые духовные песни рассматриваются в паралелли с иконографией картин праздника. В статье обсуждается вопрос, каким образом связанные с праздником народные верования, особенно обычай развести костер вечером, в канун праздника, отражались в духовных песнях и иконографии картин по данной теме.
The article is dedicated to spiritual songs, created on the ecclesiastic festival called the Candlemas Day. The festival relates to the evangelistic story of presenting forty day old Jesus child to the cathedral of Jerusalem. The above mentioned spiritual songs are carried out in parallel with the iconographic pictures of the festival. The article deals with the question of how national beliefs, especially the tradition of setting fire on the eve of the festival, are reflected in the spiritual songs and iconographic pictures of the of the given theme.

Place of publishing:

Ստեփանակերտ

Publisher:

«Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

Էջ 5-20

Language:

hy