Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

2022

Volume:

74

Number:

1

Official URL:


Additional Information:

Бабаян А. Г., Оганесян В. С., Babayan A. H., Hovhannisyan V. S.

Title:

Երևանի զբոսայգիների և պուրակների բուրումնավետ որոշ ծառատեսակների վնասատուները

Other title:

Вредители некоторых душистых деревьев в парках и садах Еревана ; Pests of some fragrant trees in Yerevan parks andgardens

Creator:

Բաբայան, Ա․ Հ․ ; Հովհաննիսյան, Վ. Ս.

Corporate Creators:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, ասպիրանտ ; ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ի կենդանաբանության ինստիտուտ

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Բուսաբանություն

Uncontrolled Keywords:

Բուրավետ ծառեր ; վնասատուներ ; կենսաէկոլոգիական առանձնահատկություններ

Coverage:

98-103

Abstract:

Հետազոտվել են Երևանի այգիներում և պուրակներում լայնորեն տարածված Կեղծ ակացիայի (ընտ. Fabaceae; Robinia pseudoacacia. 1753), Լորենի մանրատերևի (ընտ․ Tiliaceae; Tilia cordata. 1768), Թխենի սովորական (ընտ. Rosaceae; Padus racemosa. 1753) և Սակուրայի (ընտ․ Rosaceae; Prunus serrulata. 1830) վնասատուները: Ըստ մեր դիտարկումների` արդեն վաղ գարնանը նշված բուսատեսակների վրա կարելի է նկատել Կեղծ վահանակիր (Parthenolecanium corni), Ոսկետուտ (Euproctis chrysorrhoea) և լվիճներ (Aphis laburni Kalt. և Myzus cerasi): Նշվում են առանձին վնասատուի վնասի աստիճանը, կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները։
Изучены широко распространенные в парках и садах Еревана вредители Robinia pseudoacacia (Fabaceae; 1753), Prunus serrulata (Rosaceae; 1830), Tilia cordata (Tiliaceae; 1768), Padus racemosa (Rosaceae; 1753). Выявлено, что ранней весной на указанных видах растений можно наблюдать Parthenolecanium corni Bouche, Euproctis chrysorrhoea, Aphis laburni, Myzus cerasi. Указываются степень поражения того или иного вредителя на деревьях, биологические и экологические особенности.
The pests Robinia pseudoacacia (Fabaceae; 1753), Prunus serrulata (Rosaceae; 1830), Tilia cordata (Tiliaceae; 1768), Padus racemosa (Rosaceae;1753), which are widespread in the parks and gardens of Yerevan, were studied. It was discovered that Parthenolecanium corni Bouche, Euproctis chrysorrhoea, Aphis laburni and Myzus cerasi can be observed on the mentioned plant species in early spring. The degree of damage of a particular pest on the trees, biological and ecological features.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայաստանի ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան