Object structure

Publication Details:

«Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» (ԱԵԳՄՄ) հասարակական կազմակերպության «Գիտական Արցախ» պարբերականն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների» ցանկում: Պարբերականը, որի հիմնադիրը Երևանի պետական համալսարանն է, լույս է տեսնում տարեկան առնվազն 2 անգամ (2020 թվականից՝ տարեկան 4 անգամ):

Journal or Publication Title:

Գիտական Արցախ=Scientific Artsakh=Научный Арцах

Date of publication:

2021

Number:

4 (11)

ISSN:

2579-2652 ; e-2738-2672

Official URL:

www.artsakhlib.am

Additional Information:

«Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» (ԱԵԳՄՄ) հասարակական կազմակերպության «Գիտական Արցախ» պարբերականն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների» ցանկում: Պարբերականը, որի հիմնադիրը Երևանի պետական համալսարանն է, լույս է տեսնում տարեկան առնվազն 2 անգամ (2020 թվականից՝ տարեկան 4 անգամ):

Title:

Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ

Other title:

Editorial council ; Редакционный совет

Subject:

Իրավագիտություն ; Պատմություն ; Տնտեսագիտություն ; Մշակույթ ; Լրագրություն ; Մանկավարժություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ԱԵԳՄՄ հրատ. ; «ԱՐՑԱԽ» հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

hy ; en ; ru

General note:

«Գիտական Արցախ» պարբերականի 2021թ. 4-րդ (11-րդ) համարում տեղ են գտել հասարակականգիտությունների արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունը, ԱրցախիՀանրապետությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Լիբանանի Հանրապետությունը և ՌուսաստանիԴաշնությունը ներկայացնող մոտ երեք տասնյակ անվանի ու երիտասարդ գիտնականների աշխատանքները:Գիտական պարբերականում զետեղված են նաև Արցախի երիտասարդ գիտնականների ևմասնագետների միավորման ու «Արցախ» գիտահետազոտական ինստիտուտի կողմից 2021թ. սեպտեմբերի10-12-ը Ստեփանակերտում համատեղ կազմակերպված «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ուապագան» միջազգային 5-րդ գիտաժողովի լավագույն գիտական հոդվածների մի մասը: