Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2021

Volume:

24

Number:

2

ISSN:

1829-4316

Additional Information:

Акопов Л. А., Akopov A. A.

Title:

Մամրվանի գավառի ժողովրդագրական պատկերն ըստ XVI դարի օսմանյան հարկացուցակների

Other title:

Демографическая картина Мамрванского санджака согласно османским налоговым спискам XVI века ; Demographic Image of Mamrvan Sanjak according to the Ottoman Tax Lists of XVI century

Creator:

Ակոպով, Արկադի

Subject:

Հայոց պատմություն ; Ժողովրդագրություն

Uncontrolled Keywords:

Տայք ; հայեր ; մահմեդականներ ; հարկացուցակներ ; Օսմանյան կայսրություն ; Օլթի ; Ախա

Coverage:

101-110

Abstract:

Ուսումնասիրությունը նվիրված է Օսմանյան կայսրության Էրզումի նահանգի կազմում ընդգրկված, Մեծ Հայքի Տայք աշխարհի տարածքում ձևավորված Մամրվանի գավառի ժողովրդագրական պատկերին։ XVI դարում գավառը բաժանված էր երկու գյուղախմբերի՝ Մամրվանի և Ախայի, որոնցում հաշվվում էր ավելի քան 9 տասնյակ բնակավայր։ Այն մեծմասամբ բնակեցված էր հայերով, սակայն առկա էին նաև այլ ազգերի ներկայացուցիչներ։
Во второй половине XVI века Мамрванский санджак был разделен на две нахие – Мамрван и Акха, с 96 поселениями. Согласно османским налоговым спискам, в 32-х населенных пунктах санджака проживала 531 семьи, которые платили 191 тысячу акче налогов. Налог, взымаемый с остальных 64 населенных пунктов, составил 345500 акче. По нашим подсчетам, во второй половине XVI века население Мамрванского санджака превышало 12 тысяч, из которых около 8 тысяч составляли армяне․
In the second half of the 16th century the Mamrvan Sanjak was divided into two nahiye - Mamrvan and Akha, with 96 settlements. According to the Ottoman tax lists, there existed the tax levied on the remaining 64 settlements amounted to 345,500 akche. According to our calculations, in the second half of the 16th century the population of the Mamrvan Sanjak exceeded 12 thousand, of which about 8 thousand were Armenians.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան