Object structure

Journal or Publication Title:

Աստղաֆիզիկա =Астрофизика =Astrophysics

Date of publication:

2018

Volume:

vol. 61

Number:

№ 1

ISSN:

0571-1712

Additional Information:

"ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ"-ն գիտական հանդես է, որը հրատարակում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան։ Հանդեսը տպագրում է ինքնատիպ հոդվածներ աստղերի ֆիզիկայի, միգամածությունների և միջաստղային միջավայրի ֆիզիկայի, աստղաբաշխության և արտագալակտիկական աստղագիտության, ինչպես նաև աստղաֆիզիկային սահմանակից բնագավառների գծով։ Հանդեսը նախատեսված է գիտական աշխատակիցների, ասպիրանտների և բարձր կուրսերի ուսանողների համար։

Title:

New asymptotic giant branch carbon stars in the galactic halo

Other title:

Новые звезды асимптотической ветви гигантов в галактическом гало / Н. Маурон, К. С. Гигоян, Г. Р. Костандян.

Creator:

N. Mauron ; K. S. Gigoyan ; G. R. Kostandyan

Subject:

Astrophysics ; Science ; Stars ; Galaxy

Uncontrolled Keywords:

stars ; carbon stars ; Galactic halo ; Galaxy ; stellar content

Coverage:

101-108

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2018-03-15

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան