Object structure

Journal or Publication Title:

Աստղաֆիզիկա =Астрофизика =Astrophysics

Date of publication:

2008

Volume:

vol. 51

Number:

№ 1

ISSN:

0571-1712

Additional Information:

"ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ"-ն գիտական հանդես է, որը հրատարակում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան։ Հանդեսը տպագրում է ինքնատիպ հոդվածներ աստղերի ֆիզիկայի, միգամածությունների և միջաստղային միջավայրի ֆիզիկայի, աստղաբաշխության և արտագալակտիկական աստղագիտության, ինչպես նաև աստղաֆիզիկային սահմանակից բնագավառների գծով։ Հանդեսը նախատեսված է գիտական աշխատակիցների, ասպիրանտների և բարձր կուրսերի ուսանողների համար։

Title:

О крупномасштабной фотометрической активности звезд типа UX Ori

Other title:

On the large-scale photometric aktivity of the UX Ori type stars / V. P. Grinin, O. Yu. Barsunova, S. Yu. Shugarov, P. Kroll, S. G. Sergeev.

Creator:

В. П. Гринин ; О. Ю. Барсунова ; С. Ю. Шугаров ; П. Кролл ; С. Г. Сергеев

Subject:

Astrophysics ; Science ; Stars

Uncontrolled Keywords:

Звезды ; активность-объекты ; типа UX Ori

Coverage:

5-14

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2008-02-26

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան