Object structure

Journal or Publication Title:

ԱՒԵՏԱԲԵՐ: Ումուրը տինիյէ վէ իլմիյէ վէ փօլիթիգիյէյէ տաիր ղազէթա տըր

Date of publication:

1880

Volume:

ԻԳ

Number:

38 (Սեպտեմբեր 21)

Additional Information:

click here to follow the link

Title:

Աւետաբեր, 1880, Ծիլտ ԻԳ, Ն° 38 (Սեպտեմբեր 21)

Corporate Creators:

Ամերիկեան Բողոքական Միսիոնարք

Contributor(s):

Միւէլլիֆի Կազէթա՝ Ե. Պլիս ; Ճ. Ք. Կրին ; Միւէլլիֆի՝ Հ. Ս. Պարնըմ ; Հ․ Մ․ Ալէն ; Շէրիք Յ․ Գ․ Գրիգորեան ; Միւտիր ի մէսուլ՝ Ս․ Գ․ Յարութիւնեան

Subject:

տպ. "Արամեան" ; տպ. "Գ. Պաղտատլեան" ; տպ. "Ա. Յակոբ Պօյաճեան" ; Պարբերականներ ; Թերթեր ; Կրօնաբարոյական ; Հասարակական քաղաքական կեանք ; Իսթամպուլ ; Թուրքիա ; Եւրոպա

Place of publishing:

Իսթանպօլ

Digitisation sponsor:

Calouste Gulbenkian Foundation

Publisher:

Արամեան թապխանէսինտէ

Type:

Թերթ

Format:

pdf

Extent:

4, 8, 16 երես

Other physical description:

33 x 24 սմ.

Language:

հայագիր թրքերէն

Rights holder:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Digitization:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Location of original object:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստանի գրադարան