Object structure

Publication Details:

Հատորում ընդգրկված հոդվածներում լուսաբանվում են Օսմանյան կայսրության, հանրապետական Թուրքիայի և թյուրքալեգու ժողովուրդների պատմության, պատմագիտության ու բանասիրության, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մի շարք գիտական հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրներ:

Journal or Publication Title:

Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ = Туркологические и османистические исследования = Turkish and Ottoman studies

Date of publication:

2011

Volume:

VII

ISSN:

1829-1430

Title:

Վ. Տեր-Մաթևոսյան «Իսլամը Թուրքիայի հասարակական–քաղաքական կյանքում (1970-2001 թթ.)», Երևան, Լիմուշ 2008, 249 էջ

Creator:

Ավագյան, Արսեն

Corporate Creators:

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Contributor(s):

Խմբ.՝ Ռ. Սաֆրաստյան

Subject:

Գրախոսություն ; Թուրքիա ; Իսլամ ; Հասարակական-քաղաքական կյանք

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Լուսակն հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 429-432

Language:

hy

Series statement:

Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ

General note:

Գրախոսություններ

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան