Object structure

Publication Details:

Ժողովածուում զետեղված աշխատությունները սկզբնաղբյուրների, մամուլի հրապարակումների, հայրենի և համաշխարհային պատմագիտական գրականության լայն հենքի վրա լույս են սփռում Հայոց պատմության առանձին հիմնահարցերի վրա:

Journal or Publication Title:

Հայոց պատմության հարցեր = Вопросы истории Армении = The Problems Of The History Of Armenia

Date of publication:

2016

Volume:

17

ISSN:

1829-4596

Additional Information:

Варданян Аргишти, Vardanyan Argishti

Title:

Տարոնի գավառի պատկանելության հարցի շուրջ (VIII դ. երկրորդ կես - IX դ. սկիզբ)

Other title:

К вопросу о принадлежности кантон Тарона (вторая половина VIII века — начало IX века) ; The issue of the belonging of Taron canton in the second half of the VIII c. and at the beginning of the IX c.

Creator:

Վարդանյան, Արգիշտի

Corporate Creators:

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Subject:

Հայոց պատմություն ; Հայ պատմագրություն ; Հողատիրություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 41-51

Language:

hy ; ru ; en

Series statement:

Մեսրոպ Արք. Աշճեան 159 ; Հայոց պատմության հարցեր 17

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան