Object structure

Publication Details:

Ժողովածուում զետեղված աշխատությունները սկզբնաղբյուրների, մամուլի հրապարակումների, հայրենի և համաշխարհային պատմագիտական գրականության լայն հենքի վրա լույս են սփռում Հայոց պատմության առանձին հիմնահարցերի վրա:

Journal or Publication Title:

Հայոց պատմության հարցեր = Вопросы истории Армении = The Problems of the History of Armenia

Date of publication:

2016

Volume:

17

ISSN:

1829-4596

Additional Information:

Тер-Гевондян Ваан, Ter-Ghevondian Vahan

Title:

Քաղաքական կացությունը Արևելյան Միջերկրականի երկրներում XII դարի վերջին (ըստ հայ-հռոմեական 1199 թ. բանակցությունների վավերագրերի)

Other title:

Политическая ситуация в странах Восточного Средиземноморья в конце XII века (по документам армяно-римских переговоров 1199 г.) ; The political situation in the Eastern Mediterranean countries at the end of the XII c. (according to the documents of 1199 Armenian-Roman negotiations)

Creator:

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան

Corporate Creators:

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Subject:

Պատմություն ; Քաղաքականություն ; Միջազգային հարաբերություններ ; Նամակագրություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 19-40

Language:

hy ; ru ; en

Series statement:

Մեսրոպ Արք. Աշճեան 159 ; Հայոց պատմության հարցեր 17

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան