Object structure

Publication Details:

Ժողովածուում զետեղված աշխատությունները սկզբնաղբյուրների, մամուլի հրապարակումների, հայրենի և համաշխարհային պատմագիտական գրականության լայն հենքի վրա լույս են սփռում Հայոց պատմության առանձին հիմնահարցերի վրա:

Journal or Publication Title:

Հայոց պատմության հարցեր = Вопросы истории Армении = The Problems of the History of Armenia

Date of publication:

2016

Volume:

17

ISSN:

1829-4596

Additional Information:

Саргсян Ваге, Sargsyan Vahe

Title:

Կ. Ֆ. Լեման–Հաուպտի հայեցակարգը Վանի թագավորության կազմավորման խնդրի շուրջ

Other title:

Концепция К. Ф. Лемана-Хаупта по вопросу формирования Ванского царства ; The concept of C. F. Lehmann-Haupt on the formation of the kingdom of Van

Creator:

Սարգսյան, Վահե

Corporate Creators:

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Subject:

Հայոց պատմություն ; Հայագիտություն ; Պատմագրություն ; Արձանագրություններ ; Սեպագրություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 3-18

Language:

hy ; ru ; en

Series statement:

Մեսրոպ Արք. Աշճեան 159 ; Հայոց պատմության հարցեր 17

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան