Object structure

Publication Details:

Ժողովածուում զետեղված աշխատություններն աղբյուրագիտական, արխիվային փաստաթղթերի ն մամուլի հրապարակումների, պատմագիտական գրականության լայն հենքի վրա լույս են սփռում Հայոց հին, միջնադարյան, նոր և նորագույն պատմության առանձին հիմնահարցերի վրա: Նախատեսված է մասնագետ-պատմաբանների ե ընթերցող լայն հասարակայնության համար:

Journal or Publication Title:

Հայոց պատմության հարցեր = Вопросы истории Армении = The Problems of the History of Armenia

Date of publication:

2011

Volume:

12

ISBN:

978-99941-73-64-8

Additional Information:

Меликян Карине, Melikyan Karine

Title:

Պատկերամարտական շարժման էությունն ու պատկերամարտության հայկական դրսևորումները

Other title:

Суть иконоборства и иконоборческие проявления в Армении ; The essence of iconoclastic movement and its displays in Armenia

Creator:

Մելիքյան, Կարինե

Corporate Creators:

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Subject:

Պատմություն ; Կրոնագիտություն ; Քրիստոնեություն ; Վարդապետական աստվածաբանություն ; Պատկերամարտություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 22-46

Language:

hy ; ru ; en

Series statement:

Մեսրոպ Արք. Աշճեան 78 ; Հայոց պատմության հարցեր 12

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան