Object structure

Journal or Publication Title:

Արևելագիտական ժողովածու = Востоковедческий сборник

Date of publication:

1999

Volume:

XVIII

ISBN:

99930-2-058-3

Title:

Сасанидский золотой перстень с геммой на древнеармянском (V-VII вв.)

Creator:

Хуршудян, Эдуард ; Акопян, Нуне

Corporate Creators:

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Subject:

История

Abstract:

In the article it goes about a unique golden ring of Sassanian time with an Old Annenian inscription. The inscription on the gern states: Ա[Ի]ՆՈՒԹՒԻՆ ԻՆՁ Ի +[խաչէ] "My help from a cross".

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Զանգակ-97»

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 182-192

Language:

ru ; hy ; en

Series statement:

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ

General note:

Ժողովածուում ընդգրկված են 1998 թ․ հոկտեմբերին կայացած ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական նստաշրջանի նյութերը, որոնցում լուսաբանվում են արաբական երկրների, Իրանի, Թուրքիայի հին, միջին դարերի, նոր և նորագույն պատմության և քրդական բանասիրության, Մերձավոր և Միջին Արևելքում միջազգային հարաբերությունների, ինչպես նաև Հայաստանի տարածաշրջանային գործոն լինելու հարցերը

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան