Object structure

Journal or Publication Title:

Արևելագիտական ժողովածու = Востоковедческий сборник

Date of publication:

1999

Volume:

XVIII

ISBN:

99930-2-058-3

Title:

Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության էվոլյուցիան 1978-1979 թթ. հեղափոխության ընթացքում

Creator:

Ստամբոլցյան, Անուշ

Corporate Creators:

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Subject:

Պատմություն ; Քաղաքականություն

Abstract:

The paper deals with policy of the USA towards Iran during the 1978-1979 Islamic Revolution, which at this period was aimed to keep its influence on Iran. The author discusses also the background of the policy of the USA and those circumstances which led to its failure.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Զանգակ-97»

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 65-74

Language:

hy ; en

Series statement:

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ

General note:

Ժողովածուում ընդգրկված են 1998 թ․ հոկտեմբերին կայացած ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական նստաշրջանի նյութերը, որոնցում լուսաբանվում են արաբական երկրների, Իրանի, Թուրքիայի հին, միջին դարերի, նոր և նորագույն պատմության և քրդական բանասիրության, Մերձավոր և Միջին Արևելքում միջազգային հարաբերությունների, ինչպես նաև Հայաստանի տարածաշրջանային գործոն լինելու հարցերը

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան