Object structure

Publication Details:

Ժողովածուում զետեղված են աշխատություններ, որոնք աղբյուրագիտական լայն հենքի վրա լույս են սփռում Հայոց հին, միջնադարյան, նոր և նորագույն պատմության մի շարք հիմնահարցերի վրա: Ժողովածուն նախատեսված է մասնագետ-պատմաբանների և ընթերցող լայն հասարակության համար:

Journal or Publication Title:

Հայոց պատմության հարցեր = Вопросы истории Армении = The Problems of the History of Armenia

Date of publication:

2007

Volume:

8

ISBN:

978-99941-79-10-5

Additional Information:

Меликян Карине

Title:

Բյուզանդական կայսր Կոստաս II-ի (642-668) եկեղեցական քաղաքականության և Ներսես III Տայեցու (642-662) «քաղկեդոնական» լինելու շուրջ

Other title:

Про церковную политику византийского императора Костаса II (642-668) и насчет того, был ли Нерсес III Тайеци (642-662) халкедонитом

Creator:

Մելիքյան, Կարինե

Corporate Creators:

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Subject:

Եկեղեցու պատմություն ; Կրոնագիտություն ; Քրիստոնեական դավանանքներ ; Վարդապետական աստվածաբանություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 21-44

Language:

hy ; ru

Series statement:

Մեսրոպ Արք. Աշճեան 31 ; Հայոց պատմության հարցեր 8

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան