Object structure

Journal or Publication Title:

Արևելագիտական ժողովածու = Востоковедческий сборник

Date of publication:

1969

Volume:

IV

Additional Information:

Շեխոյան Լ. Հ.

Title:

Сатирические газетные жанры в персидской прессе начала века и их значение для развития прозы нового типа

Other title:

Լրագրային երգիծական ժանրերը դարասկզբի պարսկական մամուլում և նրանց նշանակությունը նոր տիպի արձակի զարգացման համար

Creator:

Шехоян, Л. Г.

Corporate Creators:

ՀՍՍՌ ԳԱ Արևելագիտության սեկտոր

Subject:

История ; Пресса ; Литература

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 191-206

Language:

hy ; ru

Series statement:

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ․ Իրան

General note:

Ժողովածուն նվիրված է Իրանի նոր ու նորագույն շրջանի պատմության, տնտեսության և մշակույթի մի շարք հրատապ պրոբլեմների ուսումնասիրմանը, ինչպես նաև նրա ներքին ու արտաքին քաղաքականության հարցերին

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան