Object structure

Journal or Publication Title:

Աստղաֆիզիկա =Астрофизика =Astrophysics

Date of publication:

1993

Volume:

vol. 36

Number:

№ 4

Additional Information:

"ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ"-ն գիտական հանդես է, որը հրատարակում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան։ Հանդեսը տպագրում է ինքնատիպ հոդվածներ աստղերի ֆիզիկայի, միգամածությունների և միջաստղային միջավայրի ֆիզիկայի, աստղաբաշխության և արտագալակտիկական աստղագիտության, ինչպես նաև աստղաֆիզիկային սահմանակից բնագավառների գծով։ Հանդեսը նախատեսված է գիտական աշխատակիցների, ասպիրանտների և բարձր կուրսերի ուսանողների համար։

Title:

Новая формула для массы звезды в биметрической скалярно-тензорной теории гравитации

Other title:

A new formular for a star mass in the bimetric scalar-tensor theory of gravitation.

Creator:

Л. Ш. Григорян ; П. Ф. Казарян

Subject:

Astrophysics ; Science ; Gravitation ; Stars

Uncontrolled Keywords:

Grigorian L. Sh. ; Kazarian P. F.

Coverage:

597-602

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

1993-11-26

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան