Object structure

Journal or Publication Title:

Աստղաֆիզիկա =Астрофизика =Astrophysics

Date of publication:

1990

Volume:

vol. 33

Number:

№ 1

Additional Information:

"ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ"-ն գիտական հանդես է, որը հրատարակում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան։ Հանդեսը տպագրում է ինքնատիպ հոդվածներ աստղերի ֆիզիկայի, միգամածությունների և միջաստղային միջավայրի ֆիզիկայի, աստղաբաշխության և արտագալակտիկական աստղագիտության, ինչպես նաև աստղաֆիզիկային սահմանակից բնագավառների գծով։ Հանդեսը նախատեսված է գիտական աշխատակիցների, ասպիրանտների և բարձր կուրսերի ուսանողների համար։

Title:

Спектральные наблюдения красных карликов. I. Вспыхивающие звезды в скоплении Плеяды

Other title:

Spectral observations of red dwarfs. I. Flare stars in the Pleiades cluster.

Creator:

Л. В. Мирзоян ; В. В. Амбарян ; А. Т. Гарибджанян

Subject:

Astrophysics ; Science ; Stars

Uncontrolled Keywords:

Mirzoyan L. V. ; Hambarian V. V. ; Gariblanian A. T.

Coverage:

5-20

Publisher:

Հայաստանի ԳԱ

Date created:

1990-08-26

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան