Object structure

Journal or Publication Title:

ԱՒԵՏԱԲԵՐ ՉՕՃՈՒԳԼԱՐ ԻՉԻՒՆ

Date of publication:

1890

Volume:

ԺԹ

Number:

2 (1 Փետրուար)

Additional Information:

click here to follow the link

Title:

Աւետաբեր չօճուգլար իչիւն, 1890, Ճիլտ ԺԹ, Ն° 2 (1 Փետրուար)

Other title:

Աւետաբեր չօճուքլար իչիւն ; Ավետաբեր չոճուգլար իչյուն ; Ավետաբեր մանկանց համար

Corporate Creators:

Ամերիկեան Բողոքական Միսիոնարք

Contributor(s):

Միւէլլիֆի կազէթա՝ Ե. Պլիս ; Սահիպ ի իմթիյազ՝ Ճ. Ք. Կրին ; Վէքիլի` Հ. Ս. Պարնըմ

Subject:

Հայագիր թրքերէն մամուլ ; Պարբերականներ ; Ամսագիր ; Մանկապատանեկան մամուլ ; Իսթամպուլ ; Թուրքիա ; Եւրոպա ; տպ. "Արամեան" ; տպ. "Ա. Յակոբ Պօյաճեան"

Place of publishing:

Իստանպօլ

Digitisation sponsor:

Calouste Gulbenkian Foundation

Publisher:

Մաթպա'աի Ա․ Յակոբ Պօյաճեան

Type:

Ամսագիր

Format:

pdf

Extent:

4, 8 երես

Other physical description:

43 x 30 սմ.

Language:

հայագիր թրքերէն

Rights holder:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

General note:

Պարբերականն Ամերիկյան բողոքական միսիոներների հրատարակությունն է: Այն «Ավետաբեր» հայատառ թուրքերեն շաբաթաթերթի հավելվածն է: 1872 թ-ից հայերեն հրատարակությանը զուգահեռ հրատարակվել է նաև նույն բովանդակությամբ ևս երկու օրինակներ՝ հայատառ թուրքերեն և հունատառ թուրքերեն: Հայերեն տարբերակի բնագրում տպագրավայրը նշված է Կոստանդնուպոլիս, հայատառ թուրքերեն տարբերակի տիտղոսաթերթին նշված է Իսթանպօլ: Պարբերականի նշանաբանն է՝ «Չօճուգլարը պանա կէլմէյէ պրագըն», Ղուկ. ԺԸ 16, ինչպես նաև «Պրագընըզ, չօճուգլար եանըմա կէլսինլէր», Մարգ. Ժ 14: Շարվածքը՝ 31x21 սմ, հաճախականությունը՝ ամենամսյա

Digitization:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Location of original object:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստանի գրադարան