Object structure

Journal or Publication Title:

ԱՐՓԻ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ։ Օրագիր Բանասիրական, Ազգային, Տնտեսական եւ ՈՒսումնական

Date of publication:

1853

Volume:

Ա

Additional Information:

click here to follow the link

Title:

Խաղարկութիւնք Վլ․ Շէքսփիրայ․ Կատակերգութիւն սխալանց

Contributor(s):

Խմբ.՝ Յարութիւն Տէտէեան

Subject:

տպ. "Եղբարց Տէտէեան" ; Գրական մամուլ ; Պարբերականներ ; Ամսագիր ; Իզմիր (Զմիւռնիա) ; Թուրքիա ; Եւրոպա

Place of publishing:

Զմիւռնիա

Digitisation sponsor:

Calouste Gulbenkian Foundation

Publisher:

Ի Տպարանի Եղբարց Տէտէեան

Type:

Ամսագիր

Format:

pdf

Extent:

24 էջ

Other physical description:

27 x 18 սմ

Language:

հայերէն

Rights holder:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

General note:

Արփի Արարատեան թերթը ութածալ երկէջեան էր եւ երկու մաս ունէր, մէկ մասն ժամանակակից ազգային ամսաթերթերու նման այլ եւ այլ յօդուածներ, թարգմանութիւններ ու ոտանաւորներ կը պարունակէր, իսկ երկրորդ մեծագոյն մասը քանի մը եւրոպական եւ արեւելեան հեղինակութիւններու թարգմանութիւններ (Մոլիէր, Շէքսպիր, Օսմ. պատմութիւն, Հազար ու մէկ գիշերներ եւն.), որ թերթ թերթ ամէն մէկ թուոյն հետ կը տրուէր։ Երկու տարի շարունակուեցաւ թերթը, իսկ Գ. տարին՝ մինչեւ 1856 Յունուար (7-րդ թիւ), որմէ ետք դադրեցաւ։ Թիւերուն եւ էջերուն համարակալումը իւրաքանչիւր հատորին մէջ շարունակական է։

Digitization:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Location of original object:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստանի գրադարան